2ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018

Δήλωση Συμμετοχής στα Κλινικά φροντιστήρια, 2ου Πολυθεματικού Επιστημονικού Συνεδρίου ΚΑΤ

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει και εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια που θα απευθύνονται σε ομάδα 25-30 ατόμων το καθένα.
Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιστημονικό υπόβαθρο των ενδιαφερομένων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.