2ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018

ΚΑΤ

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Νίκης 2, Κηφισιά
T.K. 145 61
Ελλάδα
Τηλ. +30 2132086956
Τηλ. +30 2132086958