2ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Χορήγηση πιστοποιητικού με 16 μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές πλέον γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.