2ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018

Ημερομηνίες

29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018
5/11/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων
15/10/18 έως 5/11/18 Εγγραφή στα κλινικά φροντιστήρια

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Αθήνα – Νοσοκομείο ΚΑΤ

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Πληροφορίες σχετικές με το Συνέδριο, αναρτώνται συνεχώς στην ιστοσελίδα www.kat-congress2018.gr

Εγγραφή στο Συνέδριο

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει:
• Δωρεάν παρακολούθηση-εγγραφή
• Φάκελος με το Συνεδριακό Υλικό
• Προσφορά καφέ κατά τα διαλλείματα
• Συμμετοχή στις Κοινωνικές Εκδηλώσεις
• Μοριοδοτημένο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη γραμματεία το Δελτίο Συμμετοχής. Το Δελτίο Συμμετοχής είναι διαθέσιμο στο site του Συνεδρίου. Επίσης εγγραφές θα γίνονται και καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου από τη γραμματεία

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Ο αριθμός μορίων που θα δικαιούται κάθε σύνεδρος συναρτάται απολύτως με τον ακριβή αριθμό ωρών παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου. Είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και παράδοση στη Γραμματεία του συνεδρίου του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα βρίσκεται στη συνεδριακή τσάντα. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους μετά τη λήξη του συνεδρίου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε ιατρούς.

Επιπλέον Σημειώσεις

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του συνολικού χρόνου του προγράμματος. Η καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με σύστημα barcode scanner. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και παράδοση στην Γραμματεία του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα βρίσκεται στην τσάντα του συνεδρίου.

Οργάνωση – Γραμματεία

mastermind-logo

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: 210 6839690
Fax: 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: estasinou@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Συνεδρίου:

Ευαγγελία Στασινού – 2106827405 – estasinou@tmg.gr

Υπεύθυνος Τουριστικού:

Χρήστος Λεκάκης – 2106827405 – clekakis@tmg.gr