2ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψης εργασιών έληξε.